Uiteraard ligt het copyright bij mij...dus even mailen om toestemming als u een foto wil gebruiken.

zaterdag 18 mei 2013

Bretagne
Vanwege het feit dat mijn schoonfamilie in Bretagne woonachtig is, kom ik al jaren in dit Frans departement. Het is dan wel geen Extremadura of Lesbos maar ook voor natuurliefhebbers is er heel veel te zien. Ik heb een klein aantal foto's uit de duizenden gehaald om u een indruk te geven van deze streek en dan met name Cote du Nord.


Allereerst de reis er naar toe. De meesten reizen over Le Havre waar men over de indrukwekkende brug "Pont de Normandie" de Seine oversteekt. Het is echter beslist de moeite waard om net voor die brug te stoppen op de rustplaats en eens rond te kijken in de uitgestrekte rietvelden waar men een loopbrug doorheen heeft aangelegd. Het stikt er van de vogels waaronder baardmannetjes en blauwborsten.
Een belangrijke inkomstenbron in Bretagne  is de zeevisserij en de coquiltes St.-Jacques is er een specialiteit.Het haventje op het eiland Ile-Moléne; ten westen van Brest waar volgens mij stress nog moet worden uitgevonden.
Engels gras bloeit weelderig aan de kust.

Een bezoek waard is zeker Cap Fréhel bij  Pléherel waar men kennis kan maken met zeevogels zoals drieteenmeeuw, kuifaalscholver en zeekoet.  Ook kleinere vogelsoorten bezoeken de punt en in de binnenlanden zijn uitgestrekte velden met rode dophei en gaspeldoorn.
 

In de grote zilvermeeuwkolonie is het nodige te beleven.
 
Aflossing bij de kuifaalscholvers. De kuif hebben de vogels overigens alleen vroeg in het voorjaar.
 
De "Sept Iles"is een eilandengroep bij Perros-Guirec. Reeds vanaf het vaste land is het wit op het eiland Rouzic opvallend. Het is een grote broedkolonie van duizenden Jan van Genten. De eilanden zelf zijn niet te bezoeken (reservaat) doch de vogelbescherming organiseert bootexcursie's naar de eilanden en, bij rustige zee, komt men zeer dicht bij de vogels. Het is de enigste broedplaats in Frankrijk van de papagaaiduiker en, met enig geluk, krijgt men die; tezamen met zeehonden, ook te zien.
 
 
 
 
De linkervogel is een 3e jaars Jan van Gent en in die leeftijd bezoeken ze voor het eerst de broedplaatsen. Het 4e jaar beginnen de vogels zelf paren te vormen en te broeden.
 
 
Ook in de haventjes valt het nodige te fotograferen zoals de kleine zilverreiger die hier visjes besluipt en de oeverpieper welke een algemene broedvogel is aan de kusten van Bretagne.
 
 
 
 
De grote mantelmeeuw laat een poepie ruiken.
 
Het is eb en in de havens komt allerlei voedsel boven water zoals hier een krabbetje hetgeen dit koppel grote mantelmeeuwen beslist niet laat liggen.
 
 
Bij vloed verzamelen de steenlopers zich op de hogere plekken.
 
 
De kust bij Plouha waar je; bij eb, bij een kolonie noordse stormvogels kunt komen (de foto is gemaakt bij vloed). 
 
zwartkopmeeuw
 
Het binnenland van Bretagne bestaat uit het zogenaamde "bocagelandschap"; akkers en weilanden omheind met heel veel heggen waarin veel vogels huizen en waar ook planten zoals de stengeloze sleutelbloem, maarts viooltje in iedere greppel zijn aan te treffen.
 
 
Een regenbuitje deert de heggemus op zijn zangpost (gaspeldoorn) niet.
 
europese kanarie
 
 Verder stromen er de nodige riviertjes richting zee en sommigen, zoals hier de "Chaos de Gouet" ten westen van St.Brieux, ligt vol met grote rotsblokken. 
 
De grote gele kwikstaart voert zijn uitgevlogen jongen met kanaaljuffers; een soort die bij ons zeldzaam is.
 
Tegen de avond "brommen"de mannetjes van het vliegend hert door de lucht op zoek naar de dames die een veel kleiner gewei hebben. Vergis je niet; het zijn de vrouwtjes die veel harder  kunnen bijten als de mannetjes (eigen ervaring)
 
 
 
 
Ik hoop dat ik een kleine indruk heb kunnen geven over deze streek en dat de foto's u aanspreken. Nog bedankt voor de reactie's op mijn vorige blog.
 
 

dinsdag 7 mei 2013

De Fuut


De fuut is in Nederland een algemene broedvogel. Met name in onze zuidoosthoek van Nederland is dat echter nog niet zo lang het geval. Begin vorige eeuw werd de soort fel bejaagd voor de hoedenmode waarop; evenals de veren van de zilverreiger, ook de veren (kraag) van de fuut prijkte. Daarbij was dat zijn hoofdvoedsel (vis) reden was om hem te bejagen. Alhoewel hij nog steeds niet welkom is op menige visvijver is de zienswijze van de mens toch anders geworden en is de fuut in onze regio een algemene broedvogel geworden.
 
Vroeger waren bij ons het Beuven op de Strabrechtsche heide en de Astense Peel de enigste uitwijkplaatsen voor deze soort en het 1e broedgeval op het Beuven werd pas in 1955 vastgesteld. Wat betreft Helmond moesten we tot 1982 wachten op de fuut toen er een broedgeval op de vijvers van het stadspark de Warande een broedgeval werd geconstateerd. Vanaf die tijd verblijven er ieder jaar 1 of 2 broedparen. Ook buiten dit park kan men nu de fuut bijna overal aantreffen waarbij met name de kanalen flink bezet zijn.

 
De baltst van de futen is altijd een zien waardigheid. Het begint allemaal met   dat de vogels tegenover mekaar zwemmen en allerlei schuddende kopbewegingen maken.

 
Een stapje verder is dat het mannetje laat zien hoe mooi hij is.

 

De zogenaamde pinguïn dans is wel het ultieme van de balts. Na het kopschudden zwemmen de vogels van mekaar weg en als ze dan plotseling duiken, moet je als fotograaf opletten. Ineens komen ze bij mekaar boven water waarbij ze plantenmateriaal van de bodem hebben gepakt en gaan even staand tegen mekaar op dansen.

 
Uiteindelijk wordt door beiden  met de nestbouw begonnen waarbij ze allerlei nestmateriaal op een hoop gooien en zo een drijven nest creëren.  Futen hebben met meerkoeten een soort liefde haat verhouding. Vaak broeden ze nog geen 10 meter van mekaar en ze pikken mekaars nestmateriaal en hier heeft de meerkoet zelfs het hele nest overgenomen.
 
Ondanks het feit dat het nest nog lang niet klaar is, wordt het al uitgetest en ook paren de vogels op het in aanbouw zijnde nest.
 
 

De taak zit er bijna op en terwijl de vogel nog doende is om de laatste eieren uit te broeden, worden de reeds uitgekomen jongeren in het verenkleed warm gehouden.

 
Klaar om de wijde wereld in te gaan.
 
 
Nog bedankt voor de reactie's op mijn vorige blog. Geeft weer zin om een volgende te maken.