Uiteraard ligt het copyright bij mij...dus even mailen om toestemming als u een foto wil gebruiken.

zondag 23 november 2014

Pap, ik wil wel eens kraanvogels zien...


Zei mijn oudste dochter Elise begin november. Vandaar dat we op 2 november om 6 uur richting Duitsland vertrokken waarbij de navigatie op: Vechta, An der Dadau stond ingesteld.
Om exact 09:02 uur ging de camerasluiter voor het eerst af en er zouden die dag nog vele klikken volgen.
An der Dadau is een veldweg waar ik de laatste jaren altijd start en succes altijd verzekerd is.


Duizenden kraanvogels foerageerden op de reeds geoogste maisakkers en we hadden die dag helemaal geluk want tijdens de trek naar de slaapplaatsen in de veengebieden had men dat weekend het ongekende aantal van 104.167 exemplaren geteld.

Buiten kraanvogels waren er ook andere dieren zoals kleine zwanen.


Overal wemelde het dan ook van de kraanvogels. In de middag stopten we achter een nog niet gemaaide maisakker om een boterham naar binnen te stoppen. De kraanvogels kwamen daarbij laag over de mais aanvliegen en zagen ons pas op het laatste moment. M'n boterham viel dan ook enkele malen op de grond om vlug de cameralens te richten.


Voorgaande jaren deed ik er een overnachting bij en had dan 2 dagen. Nu deden we een verkort programma en rond 14:00 uur waren we bij het Rehdener Geestmoor zijnde een van de veengebieden waar de kraanvogels komen overnachten. Ten zuiden van het veen staat een uitkijktoren waar je het indrukwekkende schouwspel kunt waarnemen. Zelf namen we een paar honderd meter vanaf de toren positie in.


Op bovenstaande foto is het ven zichtbaar waar de kraanvogels overnachten. Omstreeks 15:30 uur kwamen de eerste riet en kolganzen binnen gevlogen; die er ook met tienduizenden overnachten. Onderstaande twee foto's zijn van Elise met haar 300 mm lens.
Omstreeks 16:15 uur kwamen ook de eerste kraanvogels; onder luid geroep, aangevlogen. Eerst kleine groepen maar al vlug de ene na de andere groep van ieder honderden exemplaren.
 
 
Elise maakte nog 2 mooie foto's van groepen kraanvogels met de maan erbij.
 
 

Dat wilde Huub natuurlijk ook proberen met de 500 mm hetgeen echter nog niet zo simpel was. Stel je namelijk scherp op de maan en wacht je af tot er vogels in beeld komen; is de maan scherp maar de vogels niet. Het was dus inschatten welke kraanvogels mogelijk voor de maan kwamen en die dan te volgen totdat ze voor de maan vlogen en dan knippen. Gelukkig had ik vele kansen.


Ondertussen kon Elise de mooie zonsondergang fotograferen.
 
 
In de lucht was een niet aflatende stroom van ganzen en kraanvogels die, toen de nacht was ingevallen, niet ophield. Omstreeks 18:20 uur hielden we het voor gezien en reden we weer richting Brabant.
 
 

Al met al een dag om niet te vergeten.