Uiteraard ligt het copyright bij mij...dus even mailen om toestemming als u een foto wil gebruiken.

zondag 19 juli 2015

KLEVER


In oude loofbossen en parken wordt het voorjaar altijd opgevrolijkt met de zang van de boomklever.
 
 
Kenmerkend voor de boomklever is dat hij; zonder ondersteuning van de staart, in alle richtingen over de boomschors kan lopen. Hij is de enigste die dat kan doen en heeft; in verhouding tot het vogeltje stevige klauwen.
 
 

 
 
De boomkruiper  is ook zo'n specialist maar moet iedere keer weer onder aan de boom beginnen om daarna omhoog te klimmen. De boomkruiper maakt dus wel; evenals de spechten, gebruik van zijn ondersteunende staart.
 

 
De boomklever maakt gebruik van oude holtes; meestal oude spechtennesten en om indringers te weren, maakt hij de opening kleiner met modder. Zelfs oude nesten van de zwarte specht plakt de klever dicht......vandaar zijn naam.
 
 
 
De jongen poepen in een vliesje dat door de oudere vogel wordt meegenomen uit het nest.
 
 
Dit voorjaar ontdekte ik een nest waarbij de boomklevers een strijd leverde met een spreeuwenkoppel. Het paartje boomklevers vloog op en neer van een plas naar het nest en plakten volop. Om het kwartier kwam echter het mannetje van de spreeuw en vernielde de opening weer zodat de klevers weer opnieuw konden beginnen. Na iedere vernieling ging de mannetjesspreeuw triomfantelijk  voor het nest baltsen en na enkele dagen plakken, hebben de boomklever het opgegeven en kon de spreeuw zijn intrek nemen. Helaas lag het nest zo dat ik daar geen opnames van kon maken.
 
 
 
 
Hoe brutaal spreeuwen kunnen zijn, kwam ik dit jaar achter toen ze een nest (met eieren) van de groene specht kaapten. In een onoplettend moment waren ze het hol ingevlogen. De groene spechten hebben uren voor de nestingang gezeten en ik zat eigenlijk te wachten; ondanks dat het licht al helemaal verkeerd was om opnames te maken, op het moment dat een groene specht nu eens korte metten ging maken met die, veel kleinere, spreeuw in hun hol. Dat moment kwam echter niet en uiteindelijk zijn de spechten afgedropen.
 
 
 
Nog bedankt voor de belangstelling voor mijn blog over de knobbelzwanen.